• Welcome Back!

   

  Welcome to Hillview for the 2022-23 school year! You can come back to this page periodically for updates on all things ELD (English Language Development).

  Happy Learning!

  ¡Bienvenidos de nuevo a Hillview para el año escolar 2022-23! Puede volver a esta página periódicamente para actualizaciones sobre todas las cosas ELD (desarrollo del idioma de inglés).

  ¡Feliz aprendizaje!

  Chào mừng bạn trở lại Hillview cho năm học 2021-22! Chúng tôi rất vui mừng được trở lại trường trong năm học này. Bạn có thể quay lại trang này định kỳ để cập nhật về tất cả mọi thứ ELD (Phát triển Ngôn ngữ Anh).

  Chúc bạn học vui vẻ!

  مرحبًا بكم مرة أخرى في Hillview للعام الدراسي 2021-22! نحن متحمسون للغاية للعودة إلى الحرم الجامعي هذا العام الدراسي. يمكنك العودة إلى هذه الصفحة بشكل دوري للحصول على تحديثات حول كل ما يتعلق بـ ELD (تطوير اللغة الإنجليزية).

  تعلم سعيد!

  Comments (-1)